Serbest erişim hakkı

Norveç’te, hepimizin doğaya ücretsiz ve serbest
erişim hakkı bulunmaktadır. Serbest erişim
hakkı geçmişe, cinsiyete veya yaşa bakmaksızın
Norveç›te bulunan herkes için geçerlidir. Bu hak,
herkesin yararlanabileceği açık doğa alanlarında
geçerlidir. Bu doğa alanları örneğin ormanlar,
dağlar, fundalık ve kumsallardır.


Doğaya, hayvanlara veya bitkilere zarar vermeniz
yasaktır. Toprak sahiplerine ve diğer kullanıcılara
özen göstermelisiniz.


Serbest erişim hakkı sahipli alanlarda geçerli
değildir. Bu alanlara örnek olarak bahçeler, tarlalar
ve diğer ekilmiş alanlar gösterilebilir.

SERBEST ERİŞİM HAKKI SİZE:
• Ormanda, dağda ve sahil boyunca yürüme
• Dağlarda ve parkurlarda bisiklet sürme
• Denizde, suda ve nehirlerde yüzme
• Kayak parkurlarında veya dışında kayak yapma
• Orman meyveleri ve mantar toplama
• Denizde ücretsiz balık tutma. 16 yaşın altındaki
çocuklar su ve nehirlerde ücretsiz olarak balık
tutabilirler. Diğerleri balıkçılık ruhsatı almak
zorundadır.
• Aynı yerde, ikamet edilen ev veya kır evlerinden
150 metre uzakta olmak suretiyle, 2 gün boyunca
çadırda kalma hakkı tanımaktadır.
Unutmayın:
Çöplerinizi asla doğaya atmayın.
Kuşları, vahşi hayvanları ve otlayan hayvanları rahatsız
etmeyin.
Kapıları ve geçitleri kapatın.
Bunlar, serbest erişim hakkı ile ilgili basit kurallardır.
Daha fazla bilgiye
https://www.miljodirektoratet.no/for-private/friluftsliv-ogallemannsretten
adresinden ulaşabilirsiniz

Kaynak: Norsk Friluftsvern

Son güncelleme tarihi: 19 Kasım 2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir