11 Haziran 2021: Ülkeye giriş ve karantina muafiyeti -Norveç’e giriş yapacaklar için geçerli olan kurallar

Tam aşılı olanlar ile son altı ayda korona geçirmiş kişiler artık giriş karantinasından muaf tutulacaktır. Bunun ön koşulu, bir Norveç korona sertifikasının ibraz edilmesidir. Norveç’e gelen diğer herkes esas olarak hâlâ karantinaya alınmalıdır. Giriş karantinasından muaf olanlar da dahil olmak üzere herkes girişte test yaptırmaya devam edecektir. 11 Haziran Cuma günü saat 15.00 itibariyle geçerli olan giriş kurallarına ilişkin genel bilgilere bakınız.

Hükûmetin yurt dışı seyahatlerine çıkılmaması tavsiye hâlâ geçerlidir, bu tavsiye giriş karantinasından muaf olanlar için de geçerlidir. Bunun nedeni, ithal enfeksiyon riskinin hâlâ devam ediyor olmasıdır. Seyahat tavsiyeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerlidir.

Seyahatten önce her yolcunun Norveç’e dönüşte geçerli olacak kurallara aşina olması önemlidir. Ayrıca gideceğiniz ülke ile ilgili geçerli olan kuralları da öğrenmelisiniz. Hem enfeksiyon durumu hem de yerel kısıtlamalar hızla değişebilir.  

Yolcular, sınır kapılarında uzun kuyruklara hazırlıklı olmalıdır.

Tam aşılanmış kişiler ile son altı ay içeresinde korona hastalığı geçiren kişiler:

Tam aşılanmış olduğunu veya son altı ay içerisinde Covid-19’u atlatmış olduğunu korona sertifikası ibraz ederek belgeleyebilen kişiler, 11 Haziran Cuma günü saat 15.00 itibariyle giriş karantinasında olmak zorunda değildir. Şu anda, sınırda bir QR kodu ile yalnızca Norveç’in korona sertifikası doğrulanabilir. Bu, AB ve AEA sertifikalarının kabulüne yönelik teknik çözümlerin hazır olacağı Haziran ayı sonuna kadar geçerlidir.

Tam aşılanmış kişiler ile son altı ayda korona hastalığını geçirmiş kişilerin, Norveç’e gelmeden 24 saat önce yapılan ve negatif çıkan bir korona testi yaptırdıklarını dair bir belge sunmaları gerekmemektedir, ancak sınırda test yaptırmaları gerekir.

Ana kural, bundan böyle giriş karantinasından muaf tutulanlar da dahil olmak üzere, ülkeye girişte herkesin sınırda test yaptırması gerektiğidir. Kapasite sorunu olması durumunda, sınırdaki yetkililerin, tam aşılı olan veya Covid-19 geçirmiş olup bunu belgeleyebilen kişilerin sınırda test yaptırmamalarına karar verme olanağı vardır, ancak bu durumda söz konusu kişilerin Norveç’e girişten sonraki iki gün içerisinde test yaptırmaları gerekmektedir. Bu olanak yalnızca kapasite sorunu olması halinde geçerlidir, kişiye kendi isteği doğrultusunda sınır kapısı yerine evde test yaptırmayı seçme hakkı vermez. Sağlık Müdürlüğü, kapasite sıkıntısı değerlendirmelerine dair sınırdaki görevli personel için bir yönerge hazırlamaktadır.

Norveç’e giriş yaptıktan sonra test sonuçları negatif çıkınca karantinayı evde geçirmeye başlayan ve tam aşılanmış olduklarını veya Covid-19 geçirdiklerini belgeleyebilen kişiler, 11 Haziran saat 15.00 itibariyle karantinadan muaf tutulacaktır.

Tam aşılanmış kişiler:

  1. İki doz aşı yaptıran ve aldığı son dozun üzerinden bir hafta geçmiş olan kişiler
  2. Onaylı laboratuvar yöntemiyle SARS-CoV-2 testi pozitif çıkan ve ardından test tarihinden en az 3 hafta sonra bir doz aşı yaptıranlar – aşılamadan 1 hafta sonra geçerlidir
  3. 1. aşı dozunu alan, ve onaylanmış laboratuvar yöntemiyle aşıdan en az 3 hafta sonra SARS-CoV-2 testi pozitif çıkan ve izole edilen kişiler.

Hastalık geçirmiş kişi: son 6 ay içerisinde Covid-19 geçiren kişiler – izole edildikleri tarihten itibaren test yaptırdıkları tarihin altı ay sonrasına kadar geçerlidir. .

Tek doz aşı yaptıran kişiler

Tek doz aşı yaptıran kişiler için karantina muafiyeti bulunmamaktadır.

1. aşı dozunu yaptıran kişiler ile 12 yaşın altındaki çocuklar için kısaltılmış giriş karantinası süresi

18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler, ülkeye girişlerinden üç gün sonra yaptırdıkları ve sonucu negatif çıkan bir PCR-testi sonrasında, giriş karantinasından çıkabilirler.

Aynısı birinci aşı dozunu yaptıran ve aşılamadan sonra 3 ila 15 haftanın geçtiği kişiler için de geçerlidir. Bu muafiyetten yararlanabilmek için kişinin Norveç korona sertifikasına sahip olması gerekir.

Karantina oteli

Norveç’e girişten sonra karantinaya alınacak kişiler, ana kaide olarak, kalış sürelerinin tamamında veya bir kısmında karantina otelinde kalmalıdır. AEA / Schengen ve Birleşik Krallık dışındaki ülkelerden gelen tüm yolcular, karantina süresinin tamamını karantina otelinde geçirmek zorundadır. Karantina otelleri hakkında bilgilendirme

Giriş formu

Ana kural olarak, aşıları tam olanla ile Covid-19 geçirmiş olup Norveç korona sertifikasına sahip olan kişiler de dahil üzere, tüm yolcuların giriş formunu doldurması gerekir.

Yeniden açılma planı

Hükûmetin toplumu kademeli olarak yeniden açması, öngörülebilirliğe katkıda bulunacak ve enfeksiyonun yayılmasına ilişkin kontrolü sürdürecektir. Planda, dört aşamadan oluşan bir yeniden açılma anlatılmaktadır. Yurt dışı seyahatleri planın son aşamasında yer almaktadır. Dördüncü aşamada, bir çok husus normale yakın olacaktır. Ancak, özellikle AEA bölgesi dışındaki ülkelerden gelen yolcular için giriş kısıtlamaları hâlâ geçerli olabilir. Belirli bölgelerden gelen yolcular için karantina ve test gerekebileceği hesaba katılmalıdır.

Ülkeye giriş kuralları ve aşamaları, bulaş durumuna ve aşılama oranı temel alınarak düzenli olarak değerlendirilmektedir. Yeniden açılma hızını tarihler, veriler belirlemektedir.

Hükûmetin kademeli olarak yeniden açılma planı

Kaynak: Regjeringen

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir