NTDF hakkında

NORVEÇ TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU (2021-2023)

Başkan  : Ayşegül Kutluca

Gen. Skr.                                              : Emre Karapınar

Muhasip (Kasa)                                     : Fatih Yakıcı

YKÜ                              : Andre Larsen

YKÜ                               : Yılmaz Erdemir

YKÜ                              : İbrahim Temel

YKÜ                              : Bahadır Albayrak

Federasyon’un Kuruluşu

20 Nisan 1991’de ve Oslo’da; kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan, «Oslo Türk İşçileri Derneği», «Moss Türk İşçileri Dayanışma Derneği» ve «Türkiye Şamlar Köyü Drammen ve Oslo Çevresi Aile Birliği Derneği» tarafından, «üye dernek» sıfatı altında, belirlenen müşterek amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

AMAÇLARI

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu: Norveç’te herhangi bir sebepten dolayı hayatını sürdürmekte olan Türklerin; mahalli, millî, dinî, sosyal ve mesleki haklarını korumak ve devamlılığını sağlamak amacı ile kamu yararına kurdukları derneklerin biraraya gelerek meydana getirdikleri, bağımsız ve demokratik bir kuruluştur. NTDF, üyelerini Norveç ve Türkiye`deki bütün resmi, özel ve kamu yararına çalışan diğer kuruluşlar önünde temsil etmektedir.

FAALİYET ALANLARI

Federasyon Genel Kurulu aşağıdaki faaliyet alanlarıni yürütmektedir ve gerektiğinde özel ve güncel konularda da çalışma alanları belirleyip bu konularda plan ve proje yapacak sekreterlik ya da ekipler oluşturarak yetkilendirme yapabilir. Federasyonun çalışma yapabileceği genel faaliyet alanları:

A – GENEL SEKRETER

B – DİN HİZMETLERİ,

C – GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMALARI,

D – EĞİTİM VE ENFORMASYON HİZMETLERİ,

E –TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI,